Home / Vicevi / LUDILO – ULAZI NEKI MOĆNI BILDER U BUS…

LUDILO – ULAZI NEKI MOĆNI BILDER U BUS…

Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Sledeće jutro šofer:
– Karta?
Momak:

– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Nakon nekog vremena šofer se isto nabildovao:
– Karta?
Momak:
– Moćni Mustafa nikad ne plaća kartu!
Proteže se šofer:
– A zašto moćni Mustafa nikad ne plaća kartu?
Momak:
– Zato što moćni Mustafa ima mesečnu!

skandal24h.com

error: